درخواست همکاری با ما​

نام(ضروری)
لطفا مهارت های خود را بنویسید
لطفا مدرک تحصیلی خود را انتخاب کنید
لطفا تلفن تماس خود را وارد نمایید، ترجیحا موبایل
جنسیت:(ضروری)
وضعیت تأهل:(ضروری)
در آموزشگاه فنی و حرفه ای تدریس داشته اید؟(ضروری)
متولد چه سال و ماهی هستید؟(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 180 MB.
لطفا رزومه کاری خود را برای ما ارسال نمایید