همین الان یادگیری رو شروع کن

دنبال چه آموزشی می گردی...؟

اساتید بر جسته

مجموعه ای از استاتید برجسته و با تجربه

ارائه مدرک معتبر

اراته مدرک معتبر و رسمی از آموزشگاه بعد از اتمام دوره ها

ورود به بازار کار

ورود به بازار کار بعد از اتمام دوره و اخذ مدرک آموزشگاه

هزینه مناسب دوره ها

هزینه معقول دوره ها و امکان پرداخت در 2 قسط

درباره آموزشگاه نشان برتر

آموزشگاه نشان برتر دارای مجوز رسمی از سازمان  آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد ، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه آموزش های :فناوری اطلاعات ، صنایع خودرو ، مالی بازرگانی ، راهنمای گردشگری و به صورت عملی و کاربردی در کارگاه مجهز و تحت نظارت سازمان فنی حرفه ای دوره ها را برگزار می نماید . نشان برتر با بیش از 100 ها مهارت آموز از تمام کشور پیشرو در آموزش های فنی و حرفه ای میباشدو در تلاش است با انتقال دانش از اساتید برجسته فنی و حرفه ای با توجه به انتقال دانش از اساتید برجسته فنی و حرفه ای با توجه به نیاز بازارکار و بالابردن دانش و مهارت فنی هنرجویان کمکی در جهت ورود به بازارکار ایجاد نماید.

امیدواریم توانسته باشیم رسالت خود را جهت امر آموزش و مهارت آموزی انجام دهیم.

دپارتمان آموزشی

با بخش های دپارتمان آموزشی نشان برتر آشنا شوید

خودرو از سیستم های گوناگونی تشکیل شده است. سیستم برق خودرو، سیستم سوخت رسانی، سیستم تعلیق، سیستم فرمان برخی از این سیستم ها هستند.

فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال میشود.

گردشگری، سیاحت (به عربی: سياحة) یا توریسم (به انگلیسی: Tourism) سفر به قصد لذت بردن یا کسب‌وکار است؛ همچنین به معنی تئوری و عمل سیاحت‌گری، تجارت، جذب، اسکان و سرگرمی گردشگران، و تجارت مرتبط به برگزاری تور است.

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذینفع و ذیعلاقه قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند.

 

دیپلم کاردانش، نوعی دیپلم رسمی است که دارای حدود ۱۶۰ رشته مهارتی و فنی می‌باشد. این به آن معناست که دانش آموزان کاردانش در طول دوران تحصیلی خود با یک مهارت عملی و کاربردی آشنا شده و آن را فرا می‌گیرند و سپس به بازار کار وارد می‌شوند.

تجربه کار

بازارکار یک حرفه پردرآمد فنی است. شرکت های بزرگ داخلی و خارجی همیشه در حال جذب نیروهای متخصص در این زمینه هستند.

جدیدترین دوره ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

2,800,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

14,000,000 تومان

تصویر ساز ﮔﺮاﻓﻴﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎر، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻂ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺎرﻳﻚ روﺷﻦ، اﺟﺮای رﻧﮓ ﺑﺮ ﺷﺎﺧص های ﺧﻂ، ﺳﻄﺢ، ﺣﺠﻢ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴو، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ در اﺷﻜﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻨﻮع در اﺷﻜﺎل اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ – ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﺳﻴﺎل، اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺎرن در اﺷﻜﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻌﺎدل، ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻳﺠﺎد رﻳﺘﻢ، اﺟﺮای ﻗﻄﻊ و اﻧﺪازه در ﻛﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﻚ، اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪی در ﻳﻚ اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺘﻮﺷﺎپ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ، ﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب، ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮓ، درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و path ﻫﺎ، وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﻛﺎر ﺑﺎ channel ﻫﺎ و Mask ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و Action ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎپ، ﻛﺎر ﺑﺎ Image Ready ، ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ۳D ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎت Web ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و کانونهای طراحی تبلیغاتی و … ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻨﺪ .

12,000,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

12,000,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

6,000,000 تومان

جدیدترین مقالات

1 تیر 1401
مساله انرژی در کشور ما سال‌ها مورد توجه شایسته ای نبوده است و یارانه‌های آشکار و...
1 تیر 1401
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ...
1 تیر 1401
ﺍیمنی عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ مرﺍقبت ﺍﺯ موقعیت‌هایی که میتوﺍند باعث مرﮒ، جرﺍحت، بیماﺭﻱ، صدمه ﻭ یا...
1 تیر 1401
پیشرفت‌های چشمگیر ﺩﺭ صنعت ﻭ ساخت کنترﻝ کنندﻩ‌های پرقدﺭﺕ با قابلیت ﺍتصاﻝ به شبکه‌های مختلف صنعتی...